• Koshi juaj eshte aktualisht bosh.

Pazar i sigurt

BABY SHOP vlerëson privatësinë tuaj, kështu që informacioni juaj ruhet rreptësisht konfidencial.
Të gjitha informacionet janë të sigurta, ne nuk do t’ia japim ato një pale të tretë në asnjë rrethanë, gjë që siguron një bashkëpunim plotësisht të sigurt me kompaninë Group Trade pv

Blerja juaj përmes faqes www.babyshop.al është plotësisht e sigurt.
Dyqani ynë në internet operon në përputhje me ligjet në fuqi në Malin e Zi dhe BE.

Rimbursimi
• Kthimi për shkak të pakënaqësisë është i mundur vetëm brenda periudhës së përcaktuar posaçërisht për secilin produkt specifik dhe është 14 ditë (zbatohet EKZLUZIVISHT për blerjet në internet).
• Për shkak të pakënaqësisë, ju mund ta ktheni produktin VETEM nëse produkti kthehet në paketimin origjinal dhe me faturën origjinale dhe të gjithë dokumentacionin shoqërues, së bashku me një letër përcjellëse në të cilën shpjegoni shkurtimisht arsyen e pakënaqësisë tuaj me produktin.